DHCP là gì ? DHCP viết tắt của từ Dynamic Host Configuration Protocol - Giao thức cấu hình Host động, giúp giảm khối lượng công việc cho quản trị hệ thống mạng. DHCP là một...

Nagios giám sát toàn bộ cơ sở hạ tầng CNTT của bạn để đảm bảo hệ thống , các ứng dụng , dịch vụ và quy trình kinh doanh đang hoạt động tốt. Trong...

Nói đến Linux, đặc biệt server thì phải nói đến chức năng dòng lệnh Terminal vô cùng mạnh mẽ. Thậm chí cả khi Linux có rất nhiều gói giao diện đồ họa cực kì...