Nếu bạn muốn đặt 1 Static IP trên card mạng của CentOS 7 thì có rất nhiều cách để bạn thực hiện , sau đây mình xin hướng dẫn một số cách để các bạn đặt IP tĩnh trên HĐH CentOS

Network Manager

Network Manager là một trình điều khiển mạng và cấu hình hệ thống nó giữ cho các thiết bị mạng kết nối và hoạt động khi chúng sẵn sàng . Mặc định trên CentOS 7/RHEL7 đã được kích hoạt tính năng này khi cài đặt . Để xem trạng thái của Network Manager ta sử dụng lệnh

# systemctl status NetworkManager.service

6

Để kiểm tra xem card mạng nào được quản lý bởi Network Manager ta dùng lệnh

# nmcli dev status

7

Nếu trạng thái của một interface là “Connected” tức là interface đó được của lý bởi Network Manager (ví dụ : eth0) chúng ta có thể dễ dàng Disabled để gán IP tĩnh cho interface trên

1. Cấu hình Static IP không sử dụng Network Manager

Vào thư mục /etc/sysconfig/network-scripts/ , chỉnh sửa file ifcfg-eth0 , nếu không có các bạn có thể tạo file mới

# cd /etc/sysconfig/network-scripts/

8

Chỉnh sửa file ifcfg-eth0

# nano ifcfg-eth0
HWADDR="00:0c:29:5d:b6:e8"              # Địa chỉ MAC của card mạng
TYPE=Ethernet                                                          
BOOTPROTO=static                                                   
IPADDR=192.168.1.254                    # IP Address
NETMASK=255.255.255.0                   # Netmask
GATEWAY=192.168.1.1                     # Default Gateway
DNS1=8.8.8.8                            # DNS server
DNS2=8.8.4.4
DEFROUTE=yes
IPV4_FAILURE_FATAL=no
NAME=eth0
DEVICE=eth0
ONBOOT=yes                              # Bật card mạng khi khởi động
PEERDNS=yes
PEERROUTES=yes

Lưu file và khởi động lại dịch vụ mạng bằng lệnh

# systemctl restart network.service

Kiểm tra IP

# ip addr

9

2. Cấu hình Static IP sử dụng Network Manager

Nếu bạn muốn dùng Network Manager để quản lý các interface , bạn có thể sử dụng nmtui (Network Manager Text User Interface) được cung cấp để sử dụng trong môi trường terminal .

Để sử dụng Network Manager quản lý , trước tiên bạn phải thêm dòng “NM_CONTROLLED=yes” vào file /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

Cài đặt nmtui

# yum install NetworkManager-tui

Cấu hình

# nmtui edit eth0

10

Sau khi đã cài đặt những thông tin cần thiết , chọn OK . Và khởi động lại dịch vụ mạng

3. Sử đụng giao diện GNOME

Nếu bạn đã cài đặt CentOS 7 với giao diện đồ họa bạn có thể đặt IP tĩnh như sau . Phãi chuột vào biểu tượng mạng chọn Network Settings

CentOS 7-2016-04-07-16-31-50

Cửa sổ Settings bạn chọn như hình

11

Cửa sổ Wired , bạn chọn tab IPv4 , phần Addresses chọn Manual để thiết đặt IP thủ công , sau khi đã thiết đặt những thứ cần thiết bạn chọn Apply

12

LuanPM – Adminvietnam.org

Chia sẻ