Khi tiếp cận các hệ thống Unix và Linux, bạn thường nghĩ đến những thao tác cấu hình phức tạp với hàng chục, hàng trăm câu lệnh được gõ vào từ bàn phím. Màn hình quen thuộc chính là con trỏ đợi lệnh và cửa sổ dòng lệnh đen ngòm. Với Webmin, mọi thứ dường như đã thay đổi.

Webmin là một phần mêm để quản trị hệ thống bằng giao diện Web. Bạn có thể thiết lập tài khoản người dùng,Apache,DNS,chia sẻ tập tin và nhiều hơn nữa.Webmin sẽ giúp bạn loại sự thủ công phải tự chỉnh sửa các file cấu hình Unix, và cho phép bạn quản lý một hệ thống từ bàn điều khiển hoặc từ xa. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Webmin.

  1. Trước tiên ta cần cái các gói cần thiết:
# yum -y install perl-Net-SSLeay

2. Tải và cài đặt Webmin:

# yum -y install http://download.webmin.com/download/yum/webmin-1.740-1.noarch.rpm

Chú ý: các bạn có thể download các phiên bản mới tại đây

vi /etc/usermin/miniserv.conf

Thêm vào các dòng sau vào cuối file

# Địa chỉ IP cho phép truy cập
allow=127.0.0.1 192.168.11.0/24

Khởi động dịch vụ:

# service webmin restart

Truy cập vào địa chỉ

https://”Địa chỉ ip”:10000 sau đó đăng nhập vào bằng user root

1

2

 Nguyễn Hoàng Anh – AdminVietnam.org

Chia sẻ