CentOS là một bản phân phối hệ điều hành tự do dựa trên Linux kernel. Nó có nguồn gốc hoàn toàn từ bản phân phối Red Hat Enterprise Linux (RHEL). CentOS tồn tại để cung cấp một nền tảng điện toán doanh nghiệp tự do và phấn đấu để duy trì khả năng tương thích nhị phân 100% với nguồn thượng nguồn của nó, Red Hat . CentOS là viết tắt của Community ENTerprise Operating System.

 

Đang tải

1.Để cài đặt CentOS 7 trước tiên bạn cần download file CentOS-7-x86_64-DVD-1503-01.iso – 4.0GB

2.Sau khi download bạn burn file vào đĩa DVD hoặc tạo USB boot , nếu bạn cài trên VMWare chỉ cần mount đĩa vào .

3.Chọn Install CentOS 7 

Đang tải
CentOS 7.1 – Boot Menu

4.Chọn Ngôn Ngữ và click Continue

Đang tải
Select Installation Language

5.Giao diện cấu hình Date & Time , Language , Network & Hostname , Installation Destination , Software Selection

Đang tải
Installation Summary

6.Đặt ngày tháng và múi giờ , click Done

Đang tải
Select Date Time

7.Tiếp theo chọn Software Selection , chọn Gnome Desktop

Đang tải
Software Selection

8.Chọn Network and Hostname , chỉnh sửa Hostname 

Change Hostname & Network
Change Hostname & Network

9. Tiếp đến chọn nơi cài đặt , click Installation Destination , chọn đĩa cứng và tích “I will configure Partitioning” 

Đang tải
Installation Device Selection

10.Phân vùng đĩa cứng thủ công , Chọn LVM trong Partitioning Scheme

Đang tải
Select LVM Partitioning

11.Tạo phân vùng (/boot) bằng cách click vào dấu (+), nhập vào dung lượng Click “Add Mount Point

Đang tải
Create Boot Partition

12.Tạo phân vùng root (/) 

Đang tải

13.Chọn ‘ext4‘ trong File Sytem , và Click “Update Settings

Đang tải
Select ext4 Filesystem

14.Tạo phân vùng (swap)

Đang tải
Create Swap Partition

15.Cuối cùng click Done –> “Accept Changes” , để định dạng và tạo phân vùng

Đang tải
Summary of Partition Changes

16.Trở lại trang tóm tắt cài đặt và click “Begin Installation

Đang tải
Begin Installation of CentOS 7.1

17. Tiến trình cài dặt bắt đầu , đặt password cho root và tạo User

Đang tải
Installation Process of CentOS 7.1

18. Nhập mật khẩu root click Done

Đang tải
Create Root Password

19.Chờ tới khi quá trình cài dặt kết thúc và đăng nhập

Đang tải
Boot Menu
Đang tải
Login Screen
Đang tải
Gnome Desktop

Như vậy chúng ta đã cài đặt thành công CentOS 7.1 . Chúc các bạn thành công

LuanPM-Adminvietnam