Overview Hình: Giao diện KVRT Theo Bleeping Computer, mới đây, hãng bảo mật Kaspersky vừa ra mắt công cụ KVRT...

Làm việc với tệp tin là một phần thiết yếu của hệ điều hành Linux, và là một kỹ năng mà mọi người dùng Linux cần phải có. Trong Linux, mọi thứ...

1. Đường dẫn lệnh trong Shell Trong Linux, khái niệm đường dẫn lệnh (command path) là một phần quan trọng trong các khái niệm cơ bản của shell....

Roadmap Linux cheat sheets 1. File Operations ls : liệt kê tất...

Khi làm việc trên linux với giao diện dòng lệnh, bạn sẽ thường xuyên cần tạo hoặc chỉnh sửa các tệp văn bản. Hai trong số các trình soạn thảo dòng lệnh...

Vim, viết tắt của 'Vi Improved', là một trình soạn thảo văn bản có tính tùy chỉnh cao và phức tạp, được thiết kế để giúp chỉnh sửa văn bản hiệu quả...

sysstat là một gói công cụ mạnh mẽ và linh hoạt trên hệ điều hành Linux, được sử dụng để giám sát và phân tích hiệu suất của hệ thống. Gói công...

Trong môi trường quản trị hệ thống Linux, việc kiểm tra và quản lý các kết nối mạng là một phần quan trọng để đảm bảo hoạt động mượt mà và an...

Tổng quan Regex (Regular Expression) không chỉ là một công cụ đơn thuần trong hệ điều hành Linux; nó là chìa khóa mở ra khả năng tìm kiếm, thay...

Tổng quan Trên hệ điều hành Linux, việc xóa tập tin một cách an toàn là một phần quan trọng trong việc bảo vệ thông tin cá nhân và...