Trong bài lab này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt và cấu hình hệ thống ảo hóa của Microsoft là Hyper-V trên nền tảng Windows Server 2012 R. Để tiến hành cài...

Phần Settings mới trong Windows 10 Creators Update được thiết kế thay thế cho Control Panel cổ điển để phù hợp với giao diện và tính năng của hệ thống. Trong Settings có tồng...

Bài viết này giới thiệu cách tạo ra Storage Pool sử dụng tính năng Redundant Storage Space có trên Windows Server 2012, cho phép xây dựng hệ thống lưu trữ dữ liệu cho công...

Giới Thiệu Về Folder Redirection Trong hệ điều hành Windows, My Documents là một trong số những thư mục hệ thống quan trọng. Ở các hộp thoại lưu dữ liệu, thư mục My Documents luôn chiếm...
Windows Server 2012

Giả sử công ty của bạn có trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh và một chi nhánh tại Hà Nội, để hai hệ thống mạng ở 2 nơi liên lạc với...
Windows Server Update Services

Đối với hệ thống mạng doanh nghiệp, bảo mật đóng vai trò sống còn và tác động rất lớn đến hoạt động của công ty. Một quản trị viên bắt buộc phải luôn tối ưu...

Windows Deployment Services (WDS) là dịch vụ tích hợp trong Windows Server 2008 cho  phép cái đặt hệ điều hành từ xa cho các máy Client thông qua môi trường mạng . Trong bài viết...

Giới thiệu IIS là viết tắt của từ (Internet Information Services ), được đính kèm với các phiên bản của Windows. IIS chính là các dịch vụ dành cho máy chủ chạy trên nền hệ...

I Mục đích Cấu hình Terminal Service hỗ trợ Web Access và chia sẻ Application 1. Cài đặt Terminal Services 2. Tạo user và cấp quyền Remote Desktop cho user 3. Client kết nối Terminal Server bằng...

I. Giới thiệu : Với nhu cầu nâng cao về việc lưu trữ tài nguyên, các tổ chức đang phụ thuộc rất nhiều vào việc lưu trữ dữ liệu hơn bao giờ hết, trong cùng...