Công việc quản trị hệ thống là hết sức khó khăn , người quản trị phải theo dõi các máy chủ , người dùng , bản ghi (logs) , tạo các bản backup v..v . Đối với công việc lặp đi lặp lại hầu hết các quản trị viên sẽ viết một script để thực hiện những công việc lặp đi lặp lại ngày qua ngày của họ. Dưới đây Tecmint đã viết một Shell Script không nhằm mục đích tự động hóa các công việc quản trị hệ thống điển hình , nhưng có thể hữu ích với những người mới muốn nắm bắt các thông tin về hệ thống của họ ,  Network, Users, Load, Ram, host, Internal IP, External IP, Uptime, v…v

Cài đặt Script

Đầu tiên sử dụng lệnh wget để download “tecmint_monitor.sh” , và tiến hành phân quyền

# wget http://tecmint.com/wp-content/scripts/tecmint_monitor.sh
# chmod 755 tecmint_monitor.sh

cài đặt

# ./tecmint_monitor.sh -i

Sau khi cài đặt chạy Script bằng lệnh

# monitor

Lúc này hệ thống cho chúng ta thấy chi tiết thông tin hệ thống và những thông số cụ thể

Đang tải
                                             Network status and OS information
Đang tải
                                             Ram , Disk , Swap , Load Average

LuanPM – Adminvietnam.org

NGUỒNtecmint.com
Chia sẻ