Trong bài viết này, tôi sẽ trình bày cách thức xây dựng một Child Domain trên Windows Server 2016. Trong một kịch bản công ty đang hoạt động trên hệ thống miền với root...

Read-Only Domain Controller (RODC) là một khái niệm xuất hiện từ phiên bản Windows Server 2008. Thật ra chức năng này đã được thể hiện ở phiên bản Windows NT, thời điểm đó nó...

Bài viết hôm nay sẽ tiếp tục về Active Directory Rights Management Service (AD RMS) Để xem lại phần 1 các bạn click Tại Đây Tiếp Theo... Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, chọn Perform additional configuration...

GIỚI THIỆU Active Directory Rights Management Service (AD RMS) là dịch vụ được tích hợp sẵn trong Windows cho phép bảo vệ các tài liệu nhạy cảm trong doanh nghiệp. Bằng cách cho phép người dùng...

Trong bài viết hôm nay, tôi sẽ trình bày kỹ thuật xây dựng máy Additional Domain Controller trên Windows Server 2016. Như chúng ta đã biết, xây dựng hệ thống Domain quản lý tập...

Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn xây dựng dịch vụ Active Directory Service trên hệ thống Windows Server 2016. Chúng ta sẽ tiến hành xây dựng mới một máy Domain Controller để...

Tổng quan về họ hệ điều hành Windows Server 2008 1.1. Giới thiệu Windows Server 2008 (tên mã là “Longhorn”) được xây dựng trên những thành công và sức mạnh của Windows Server 2003 – là...

Bài viết hôm nay sẽ là phần tiếp theo của Dynamic Access Control. Xem lại phần 1 Tại Đây Tiếp theo bạn cần đưa Central Access Policy vào Group Policy để áp đặt lên OU chứa...

Khi bạn cài đặt phiên bản HĐH Windows Server 2016 Technical Preview bằng cách sử dụng Wizard Setup. Bạn có thể lựa chọn cài đặt giữa 2 phiên bản sau: Phiên bản Windows Server 2016...

Giới Thiệu Dynamic Access Control được giới thiệu từ Windows Server 2012 với những tính năng ưu việt cho phép hỗ trợ hoạt động của hệ thống File Server. Với Dynamic Access Control bạn có thể: Phân...