Organizational Units là gì? Organizational Units hay OU là đơn vị nhỏ nhất trong hệ thống Active Directory nó được xem là một vật chứa các đối tượng (Object) được dùng để sắp xếp các đối...

Trong bài lab này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt và cấu hình hệ thống ảo hóa của Microsoft là Hyper-V trên nền tảng Windows Server 2012 R. Để tiến hành cài...

Windows Server 2019 được phát triển dựa trên nền tảng của Windows Server 2016 – phiên bản được xem là được người dùng tiếp cận và tiếp nhận nhanh nhất từ trước...

Trong bài hướng dẫn này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách thức cài đặt hệ điều hành Windows Server 2019, đây là phiên bản hệ điều hành dành cho máy chủ...

DHCP là viết tắt của Dynamic Host Configuration Protocol là một giao thức cấp địa chỉ IP một cách tự động. DHCP Server là một máy chủ DHCP mà tại đó tiếp nhận các yêu...

Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn cài công cụ System Center Virtual Machine Manager 2012 R2 (SCVMM 2012 R2) để quản lý tập trung các máy Hyper-V và các Virtual Machines (VMs)    ...
Windows Server Update Services

Đối với hệ thống mạng doanh nghiệp, bảo mật đóng vai trò sống còn và tác động rất lớn đến hoạt động của công ty. Một quản trị viên bắt buộc phải luôn tối ưu...

I. Giới thiệu : Với nhu cầu nâng cao về việc lưu trữ tài nguyên, các tổ chức đang phụ thuộc rất nhiều vào việc lưu trữ dữ liệu hơn bao giờ hết, trong cùng...

Windows Server 2012 (tên mã là Windows Server 8) là tên mã cho hệ điều hành dành cho máy chủ được phát triển bởi Microsoft. Nó là một phiên bản Windows 8 và nối tiếp...

Trong bài viết hôm nay, tôi sẽ trình bày kỹ thuật xây dựng máy Additional Domain Controller trên Windows Server 2016. Như chúng ta đã biết, xây dựng hệ thống Domain quản lý tập...