Organizational Units là gì? Organizational Units hay OU là đơn vị nhỏ nhất trong hệ thống Active Directory nó được xem là một vật chứa các đối tượng (Object) được dùng để sắp xếp các đối...

IIS là gì?   IIS là viết tắt của từ (Internet Information Services ), được đính kèm với các phiên bản của Windows. IIS chính là các dịch vụ dành cho máy chủ chạy trên nền...

Bài viết hôm nay sẽ tiếp tục về Active Directory Rights Management Service (AD RMS) Để xem lại phần 1 các bạn click Tại Đây Tiếp Theo... Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, chọn Perform additional configuration...

Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn cài công cụ System Center Virtual Machine Manager 2012 R2 (SCVMM 2012 R2) để quản lý tập trung các máy Hyper-V và các Virtual Machines (VMs)    ...

Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn xây dựng dịch vụ Active Directory Service trên hệ thống Windows Server 2016. Chúng ta sẽ tiến hành xây dựng mới một máy Domain Controller để...

Khi bạn cài đặt phiên bản HĐH Windows Server 2016 Technical Preview bằng cách sử dụng Wizard Setup. Bạn có thể lựa chọn cài đặt giữa 2 phiên bản sau: Phiên bản Windows Server 2016...

Trong bài lab này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt và cấu hình hệ thống ảo hóa của Microsoft là Hyper-V trên nền tảng Windows Server 2012 R. Để tiến hành cài...

Trong bài Cài đặt & cấu hình System Center Virtual Machine Manager 2012 R2 (SCVMM 2012 R2) chúng ta đã cài đặt thành công 1 máy Virtual Machine mẫu với HĐH Windows 7. Tiếp theo, chúng...
Windows Server 2012

Giả sử công ty của bạn có trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh và một chi nhánh tại Hà Nội, để hai hệ thống mạng ở 2 nơi liên lạc với...

Giới thiệu IIS là viết tắt của từ (Internet Information Services ), được đính kèm với các phiên bản của Windows. IIS chính là các dịch vụ dành cho máy chủ chạy trên nền hệ...