Giới Thiệu Về Folder Redirection

Trong hệ điều hành Windows, My Documents là một trong số những thư mục hệ thống quan trọng.

Ở các hộp thoại lưu dữ liệu, thư mục My Documents luôn chiếm vị trí “mặt tiền” cực kỳ thuận lợi giúp người dùng lưu nhanh các văn bản. Mặt khác Windows Explorer của bất cứ máy nào cũng đều có một thư mục My Documents tương ứng với tài khoản user khi họ logon. Dữ liệu lưu trong đây được mã hóa ứng với tài khoản user đó, và chỉ có thể được truy xuất bởi chính chủ nhân của tài khoản và administrator. Một vấn đề đặt ra là làm cách nào để bảo đảm thư mục My Documents trên mỗi máy client trong LAN luôn được backup một cách an toàn? Với hệ thống mạng quản lý theo domain, ta có giải pháp là Redirect Folder – hướng Target của tất cả các My Documents trên mỗi máy tính vào thư mục chia sẻ trên máy chủ. Khi đó cho dù máy client có bị hỏng ổ cứng hay cài lại HĐH, thì mọi dữ liệu của người dùng trong thư mục My Documents vẫn sẽ được bảo vệ an toàn.

advnMô hình lab:

  • Chuẩn bị 2 máy: trong đó 1 máy làm DC (Domain Controller) bên tron có các dịch vụ như: DNS Server xem cấu hình: http://www.adminvietnam.org/domain-controller-dns-server-windows-server-2012/267/
    DHCP Server Xem cấu hình:http://www.adminvietnam.org/dhcp-tren-windows-server-2012/527/
    1 máy Client (có thể dùng máy Windows 7 hoặc 8)

Thực Hiện: các bạn xem trong clip dưới đây:

Chúc Các Bạn Thành Công !!!

Người Thực Hiện: HTT-adminvietnam.org