Domain Controller là gì ?

Một trong những khái niệm quan trọng nhất của mạng Windows là domain (tức miền hay vùng).

Một domain là tập hợp các tài khoản người dùng và tài khoản máy tính được nhóm lại với nhau để quản lý một cách tập trung. Và công việc quản lý là dành cho domain controller (bộ điều khiển miền) nhằm giúp việc khai thác tài nguyên trở nên dễ dàng hơn.
Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình DC (Domain Controller) và DNS server trên nền tảng Windows server 2012.

chuẩn bị:
– 
máy Windows server 2012
– máy Windows 8 (dùng để test join Domain)

Thực Hiện:

  • Mở Server Manager và click vào Add roles and features
   dc
  • click Next
  • Chọn Role-based of featured-based installation và click Next.
   U
  • Tại server selection click Next.
  • Chọn Active Directory Directory Services và DNS server => add Features =>Next.
   U