Trong bài viết hôm nay, tôi sẽ trình bày kỹ thuật xây dựng máy Additional Domain Controller trên Windows Server 2016. Như chúng ta đã biết, xây dựng hệ thống Domain quản lý tập trung đem lại cho chúng ta sự tiện lợi trong quản lý các đối tượng, dịch vụ trong hệ thống mạng. Tuy nhiên, việc hiện hữu chỉ một máy Domain Controller để quản lý hệ thống Domain có thể đem lại các khó khăn và rủi ro như: hệ thống hoạt động chậm chạp nếu có quá nhiều máy trạm trong hệ thống truy vấn xác thực, và nguy hiểm hơn là nếu máy Domain Controller duy nhất này bị sự cố hỏng hóc thì toàn bộ CSDL trong Active Directory sẽ mất theo. Nếu điều này xảy ra thì thực sự rất tồi tệ cho người quản trị hệ thống. Việc trang bị thêm một máy Domain Controller nữa sẽ giúp việc chia tải phân giải giữa các DCs cũng như CSDL của miền sẽ được lưu trữ đồng bộ trên các máy Domain Controller này. Chính vì lợi ích đó, khái niệm Additional Domain Controller ra đời, sau đây chúng ta sẽ tiến hành sử dụng thêm 1 máy Windows Server 2016 để làm Additional Domain Controller.

Đầu tiên chúng ta sẽ hiệu chỉnh địa chỉ IP của máy Server thứ 2 này cho phù hợp và tiến hành gia nhập nó vào làm thành viên của miền adminvietnam.org

2016-03-04_151746

Trong hộp thoại System, chọn Change setting.

2016-03-04_151909

Trong hộp thoại System Properties, chọn Change…

2016-03-04_151930

Chọn vào mục Domain, nhập tên miền cần gia nhập là adminvietnam.org, chọn OK.

2016-03-04_151951

Trong hộp thoại Windows Security, nhập tài khoản quản trị trên miền để xác thực cho việc gia nhập Domain

2016-03-04_152033

Quá trình gia nhập Domain thành công, chọn OK để khởi động lại hệ thống.

2016-03-04_152053

Đăng nhập trên máy Server thứ 2 bằng tài khoản quản trị trên miền.

2016-03-04_152401

Vào công cụ Server Manager, chọn Add roles and features.

2016-03-04_152738

Trong hộp thoại Before you begin, chọn Next để tiếp tục.

2016-03-04_152801

Trong hộp thoại Select installation type, chọn Role-based or feature-based installation, chọn Next để tiếp tục

2016-03-04_152817

Trong hộp thoại Select destination server, chọn Server thứ 2, chọn Next.

2016-03-04_152838

Trong hộp thoại Select server roles, chọn mục Active Directory Domain Services, chọn Add Features.

2016-03-04_152904

Trong hộp thoại Select features, chọn Next để tiếp tục.

2016-03-04_153334

Trong hộp thoại Active Directory Domain Services, chọn Next

2016-03-04_153439

Trong hộp thoại Confirm installation selections, chọn Install.

2016-03-04_153504

Quá trình cài đặt dịch vụ Active Directory Domain Services đang diễn ra.

2016-03-04_153602

Chọn Close để hoàn tất quá trình cài đặt.

2016-03-04_153657

Trong hộp thoại Server Manager, chọn Promote this server to a domain controller.

2016-03-04_153718

Trong hộp thoại Deployment Configuration, chọn Add a domain controller to an existing domain, chọn Next.

2016-03-04_153832

Trong hộp thoại Domain Controller Options, đặt mật khẩu khôi phục hệ thống Domain khi có sự cố, chọn Next.

2016-03-04_153959

Trong hộp thoại DNS Options, chọn Next.

2016-03-04_154020

Trong hộp thoại Addtional Options, chọn Server 1 để đồng bộ dữ liệu.

2016-03-04_154059

Trong hộp thoại Paths, chỉ định đường dẫn lưu trữ CSDL của hệ thống miền

2016-03-04_154117

Trong hộp thoại Review Options, chọn Next.

2016-03-04_154141

Trong hộp thoại Prerequisites Check, chọn Install

2016-03-04_154218

Quá trình nâng cấp đang diễn ra.

2016-03-04_154241

Đăng nhập vào máy Additional Domain Controller bằng tài khoản quản trị trên miền adminvietnam.org

2016-03-04_154615

Chúng ta có thể kiểm tra bằng cách mở công cụ Active Directory Users and Computers để kiểm tra. Ta có thể thấy được các máy Domain Controller tham gia quản lý Domain.

2016-03-04_154811

Bigguy