Organizational Units là gì?

Organizational Units hay OU là đơn vị nhỏ nhất trong hệ thống Active Directory

nó được xem là một vật chứa các đối tượng (Object) được dùng để sắp xếp các đối tượng khác nhau phục vụ cho mục đích quản trị của bạn. Việc sử dụng OU có hai công dụng chính như sau :

Trao quyền kiểm soát một tập hợp các tài khoản người dùng, máy tính hay các thiết bị mạng cho một nhóm người hay một quản trị viên phụ nào đó (sub-administrator), từ đó giảm bớt công tác quản trị cho người quản trị toàn bộ hệ thống.

Kiểm soát và khóa bớt một số chức năng trên các máy trạm của người dùng trong OU thông qua việc sử dụng các đối tượng chính sách nhóm (Group Policy)
Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện tạo OU, User và Group trên Windows server 2012

Chuẩn Bị:

 • Máy Windows server 2012 đã nâng lên DC

Trước hết các bạn nâng DC cho máy server và join client vào domain theo hướng dẫn Tại Đây

Khi đã join domain thành công các bạn thực hiện như sau:

 • Đầu tiên tạo OU trước, để tạo OU làm như sau (ở đây mình tạo 2 OU là GiamDoc và KeToan)
  123
 • Tương tự như vậy cho các OU còn lại
 • Trong các OU chúng ta sẽ tạo các Group
 • Trong OU KeToan mình sẽ tạo 2 Group là QuanLi và NhanVien
  45
 • Tương tụ cho Group còn lại
 • Sau khi đã tạo xong Group bắt đầu tạo User
  6789
 • Tương tự như vậy cho các user còn lại
 • Ở đây mình tạo user Nguyen Van An để add vào Group QuanLi còn user  nv1 và nv2 để add vào group NhanVien
 • Khi đã tạo user xong chúng ta bắt đầu add user vào group
  10
  11
 • Tương tự như vậy cho user nv1 và nv2
 • Giống Như OU KeToan thì OU GiamDoc chúng ta cũng sẽ tạo user và add vào Group như trên.

Bài viết sau mình sẽ hướng dẫn các bạn cách phân quyền truy cập cho từng user và từng Group

Chúc Các Bạn Thành Công !!!

Người Thực Hiện: HTT – adminvietnam.org