Amanda backup là sao lưu và phục hồi phần mềm mã nguồn mở phổ biến nhất trên thế giới. Amanda bảo vệ hơn một...

NFS là giao thức chia sẻ file phổ biến trên UNIX. Nó cho phép mount một thư mục trên một máy tính từ xa...

DHCP là gì ? DHCP viết tắt của từ Dynamic Host Configuration Protocol - Giao thức cấu hình Host động, giúp giảm khối lượng công...

Nagios giám sát toàn bộ cơ sở hạ tầng CNTT của bạn để đảm bảo hệ thống , các ứng dụng , dịch vụ...

Nói đến Linux, đặc biệt server thì phải nói đến chức năng dòng lệnh Terminal vô cùng mạnh mẽ. Thậm chí cả khi Linux...