Khi bạn cài đặt phiên bản HĐH Windows Server 2016 Technical Preview bằng cách sử dụng Wizard Setup. Bạn có thể lựa chọn cài đặt giữa 2 phiên bản sau:

Phiên bản Windows Server 2016 Technical Preview

Đây là phiên bản cài đặt được lược bỏ các tính năng không cần thiết. Đây là phiên bản tương tự như Windows Server Core có trong Windows Server 2012 R2. Với tùy chọn này, giao diện đồ họa (Server Graphical Shell) mặc định không được cài đặt, bạn phải quản trị Server bằng cách sử dụng dòng lệnh, Windows PowerShell, hay các phương thức quản trị từ xa.

 • Giao diện người dùng (User Interface): dùng dòng lệnh (Command Prompt).
 • Cài đặt, cấu hình, hay gỡ bỏ các Server Roles cục bộ được thực hiện bằng cách dùng các cú pháp lệnh với Windows PowerShell.
 • Cài đặt, cấu hình, hay gỡ bỏ các Server Roles từ xa được thực hiện với Server Manager, Remote Server Administration Tools (RSAT), hoặc Windows PowerShell.
 • Microsoft Management Console không có trên phiên bản cục bộ.
 • Các Server Roles được tích hợp trên phiên bản này gồm:
  • Active Directory Certificate Services
  • Active Directory Domain Services
  • DHCP Server
  • DNS Server
  • File Services (bao gồm File Server Resource Manager)
  • Active Directory Lightweight Directory Services (AD LDS)
  • Hyper-V
  • Print and Document Services
  • Streaming Media Services
  • Web Server (including a subset of ASP.NET)
  • Windows Server Update Server
  • Active Directory Rights Management Server
  • Routing and Remote Access Server and the following sub-roles:
   • Remote Desktop Services Connection Broker
   • Licensing
   • Virtualization

Phiên bản Windows Server 2016 Technical Preview (Desktop Experience)

Phiên bản cài đặt đầy đủ tính năng như bản Full Installation có trong Windows Server 2012 R2.

 • Giao diện người dùng (User Interface): Sử dụng giao diện đồ họa cho người dùng. Những tính năng của Windows được cài đặt mặc định như User-Interfaces-Infra, Server-GUI-Shell, Server-GUI-Mgmt-Infra, InkAndHandwritingServices, ServerMediaFoundation và Desktop Experience.
 • Cài đặt, cấu hình, hay gỡ bỏ các Server Roles cục bộ được thực hiện với Server Manager hoặc Windows PowerShell.
 • Cài đặt, cấu hình, hay gỡ bỏ các Server Roles từ xa được thực hiện với Server Manager, Remote Server, RSAT, hoặc Windows PowerShell
 • Microsoft Management Console mặc định cũng được cài đặt trên phiên bản này.

Mặc định, nếu không có sự lựa chọn cụ thể, trình cài đặt sẽ chọn cài đặt bản Windows Server 2016 Technical Preview. Trong bài viết này, tôi sẽ trình bày phần cài đặt hệ điều hành Windows Server 2016 Technical Preview (Desktop Experience).

Chọn các thiết lập về ngôn ngữ, múi giờ, và phương thức nhập liệu của bàn phím, chọn Next để tiếp tục.

2015-12-03_135801

Chọn Install Now để tiến hành cài đặt Windows Server 2016.

2015-12-03_135817

Chọn cài đặt bản Phiên bản Windows Server 2016 Technical Preview (Desktop Experience), chọn Next để tiếp tục.

2015-12-03_143736

Chọn I accept the license terms, chọn Next.

2015-12-03_143812

Chọn Custom: Install Windows only (advanced).

2015-12-03_143915

Chọn cài đặt HĐH trên ổ C (60GB), chọn Next.

2015-12-03_144008

Quá trình cài đặt đang diễn ra.

2015-12-03_144427

Trong mục Customize settings, thiết lập mật khẩu cho tài khoản quản trị Administrator.

2015-12-03_144718

Quá trình cài đặt kết thúc.

Bigguy