1. Giới Thiệu

Dynamic Access Control được giới thiệu từ Windows Server 2012 với những tính năng ưu việt cho phép hỗ trợ hoạt động của hệ thống File Server.

Với Dynamic Access Control bạn có thể:

  • Phân quyền truy cập trên các Folder/File với những điều kiện dựa vào User Claim, Device Claim hay Resoure Claim cho phép điều khiển quyền hạn truy cập chi tiết hơn nhiều so với cách phân quyền NTFS truyền thống.
  • Giám sát, theo dõi việc truy cập dữ liệu một cách tập trung.
  • Hỗ trợ File Server Resource Manager phân loại dữ liệu và điều khiển việc truy cập dựa vào dữ liệu đã phân loại một cách hiệu quả.
  • Tích hợp Rights Management Service để tự động hóa việc bảo vệ các dữ liệu nhạy cảm trong doanh nghiệp.

Hướng dẫn dưới đây sẽ giới thiệu chi tiết cách cấu hình Dynamic Access Control để điều khiển việc phân quyền cho dữ liệu trên hệ thống File Server

2. Triển khai

Mô hình thực hiện

1

Mô hình bài lab bao gồm 2 máy:

  • DC: Domain Controller chạy Windows Server 2012 (domain adminvietnam.org)
  • FS: File Server chạy Windows Server 2012 (FS là máy đã join domain adminvietnam.org)

Chuẩn bị:

Trên máy DC, bạn vào Active Directory Users and Computers, tạo OU DAC, move máy FS vào OU này. Tiếp theo bạn tạo 2 group Nhom1 và Nhom2, tạo thêm 4 user: Duc Manh, Quang Minh, Dai Phong, Thanh Long.

 

1

Add 2 user Duc Manh và Dai Phong vào thành viên group Nhom1.

2

Add 2 user Quang Minh và Thanh Long vào thành viên group Nhom2.

3

Điều chỉnh thuộc tính Department là “quantri” cho 2 user Duc Manh và Quang Minh. Bạn chọn đồng thời 2 user Duc Manh và Quang Minh, sau đó nhấn chuột phải chọn Properties.

4

Qua tab Organization, bạn đánh dấu chọn vào ô Department, sau đó nhập vào quantri.

5

Tương tự, điều chỉnh thuộc tính Department là “nhanvien” cho 2 user Dai Phong và Thanh Long.

68

Trên tất cả các máy, nhập lệnh gpupdate /force để cập nhật Policy

9

Chuẩn bị dữ liệu cho File Server: Trên máy FS, tạo Folder tên là BaoCao

10

Chuột phải vào folder BaoCao, chọn Share with – Specific people…

11

Sau đó Share cấp quyền Read/Write cho Everyone.

12

Tạo vài File tùy ý trong Folder BaoCao.

13

Cấu hình DAC nhằm mục đích phân quyền chỉ cho phép truy cập vào thư mục BaoCao khi người dùng thỏa mãn tất cả các điều kiện sau:

  • Là thành viên group Nhom1
  • Có thuộc tính Department là quantriCấu hình policy cho phép chứng thực Kerberos trên tất cả các thành viên của domain để hỗ trợ Dynamic Access Control.Trên máy DC, mở Server Manager, sau đó bạn vào menu Tools, chọn Group Policy Management.

14

Bạn lần lượt bung Domains, sau đó bung adminvietnam.org. Chuột phải vào Default Domain Policy, chọn Edit.

15

Trong cửa sổ Group Policy Management Editor, bạn mở theo đường dẫn sau: Computer Configuration\Policies\Administrative Templates\System\KDC. Sau đó ở khung bên phải, bạn nhấn chuột phải vào KDC support for claims, compound authentication and Kerberos armoring, chọn Edit.

16Ở bên trái, bạn chọn Enable để kích hoạt policy này, sau đó bạn nhấn Apply và OK.

17

Trên tất cả các máy, nhập lệnh gpupdate /force để cập nhật Policy.

18

Cấu hình Dynamic Access Control:

Trên máy DC, mở Server Manager để chạy công cụ Active Directory Administrative Center. Hầu hết các thao tác cấu hình DAC đều dùng công cụ này.

19

Đầu tiên bạn cần tạo một Claim Type. Claim Type qui định một đòi hỏi (ràng buộc hay yêu cầu) về một đối tượng như User hay Computer dựa vào các thuộc tính trong Active Directory của đối tượng đó. Ở đây do bạn cần phân quyền cho User dựa vào thuộc tính Department nên bạn sẽ tạo một Claim Type dựa vào thuộc tính này. Ở khung Claim Types nằm ở góc bên phải, bạn chọn New, sau đó chọn Claim Type.

20