Domain Controller là gì ? Một trong những khái niệm quan trọng nhất của mạng Windows là domain (tức miền hay vùng). Một domain là tập...

DNS là từ viết tắt  của Domain Name System, là Hệ thống tên miềnHôm nay Adminvietnam xin hướng dẫn các bạn cấu hình DNS...

Nếu bạn muốn đặt 1 Static IP trên card mạng của CentOS 7 thì có rất nhiều cách để bạn thực hiện , sau...

IIS là gì?   IIS là viết tắt của từ (Internet Information Services ), được đính kèm với các phiên bản của Windows. IIS chính là...

Mail Server Là Gì ? Là một hệ thống chuyển nhận thư từ qua các mạng máy tính. Mail server: là máy chủ dùng để nhận...

Organizational Units là gì? Organizational Units hay OU là đơn vị nhỏ nhất trong hệ thống Active Directory nó được xem là một vật chứa các...

Trong bài lab này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt và cấu hình hệ thống ảo hóa của Microsoft là Hyper-V trên...

Windows Server 2019 được phát triển dựa trên nền tảng của Windows Server 2016 – phiên bản được xem là được người...

Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt một webserver sử dụng Apache2 trên CentOS 7 hỗ trợ PHP5...

Trong bài hướng dẫn này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách thức cài đặt hệ điều hành Windows Server 2019, đây...