• Chọn update associated pointer (PTR) record => apply => ok
  iTạo user & join client
 • Vào server manager => AD DS click phải chọn Active Directory user and computer.
  e
 • Click phải vào user => new => user
  r
 • tạo user
  t
 • Bỏ chọn tại ô user must change…….
  y
 • Join Domain
 • Trên máy windows 8 thực hiện đổi tên máy và đặt ips
 • Tiến hành join domain.
  fjoin
 • nhập tài khoảng Administrator và password của server và click OK => sau khi join thành công máy sẽ khởi động lại.
 • vào đăng nhập chọn other user.
  other

Mở DNS Manager và kiểm tra thấy máy windows 8 đã gia nhập vào domain
ktNhư vậy là chúng ta đã cấu hình xong Domain Controller, DNS server và join được máy client và Domain.
Chúc các bạn thành công !

Người Thực Hiện: HTT – adminvietnam.org