Giới thiệu

Red Hat Enterprise Linux (RHEL) là một bản phân phối Linux được phát triển bởi Red Hat và mục tiêu hướng tới thị trường thương mại. Red Hat Enterprise Linux được phát hành cho các phiên bản máy chủ x86, x86-64, Itanium, PowerPC và IBM System z, và các phiên bản máy tính để bàn cho x86 và x86-64.

Phiên bản đầu tiên của Red Hat Enterprise Linux phân phối ra thị trường được mang tên “Red Hat Linux Advanced Server”. Năm 2003 Red Hat đổi thương hiệu Red Hat Linux Advanced Server thành “Red Hat Enterprise Linux AS”, và bổ sung thêm hai biến thể, Red Hat Enterprise Linux ES và Red Hat Enterprise Linux WS.

Các bước cài đặt

1.Download phiên bản dùng thử tại https://access.redhat.com/products/red-hat-enterprise-linux/evaluation

2.Sau khi download bạn burn file vào đĩa DVD hoặc tạo USB boot , nếu bạn cài trên VMWare chỉ cần mount đĩa vào

3. Chọn Install Red Hat Enterprise Linux 7.2

4. Chọn ngôn ngữ

5. Giao diện cấu hình Date & Time , Language , Network & Hostname , Installation Destination , Software Selection

6. Đặt ngày tháng và múi giờ , click Done

7.Tiếp theo chọn Software Selection , chọn Server with GUI để cài đặt RHEL 7.2 với giao diện đồ họa

8.Chọn Network and Hostname , chỉnh sửa Hostname 

Change Hostname & Network

9.Tiếp đến chọn nơi cài đặt , click Installation Destination , chọn đĩa cứng và tích “I will configure Partitioning”

10.Phân vùng đĩa cứng thủ công , Chọn LVM trong Partitioning Scheme

11. ạo phân vùng (/boot) bằng cách click vào dấu (+), nhập vào dung lượng Click “Add Mount Point

12. Tạo phân vùng root (/) 

13. Chọn ‘ext4‘ trong File Sytem

14. Tạo phân vùng (swap)

15. Cuối cùng click Done –> “Accept Changes” , để định dạng và tạo phân vùng

16. Trở lại trang tóm tắt cài đặt và click “Begin Installation

17. Tiến trình cài dặt bắt đầu , đặt password cho root và tạo User

18. Nhập mật khẩu root click Done

19. Tạo User

20. Giao diện RHEL 7.2 sau khi cài đặt thành công

21. Nhâp bản quyền bằng lệnh

# subscription--manager register --autosubscribe

Nhập username và password

luanpm