VPN là một mạng riêng sử dụng hệ thống mạng công cộng (thường là Internet) để kết nối các địa điểm hoặc người sử...

DNS là từ viết tắt  của Domain Name System, là Hệ thống tên miềnHôm nay Adminvietnam xin hướng dẫn các bạn cấu hình DNS...

ownCloud là một mã nguồn mở miễn phí và ứng dụng web mạnh mẽ để đồng bộ hóa dữ liệu, chia sẻ tập tin,...

Nếu bạn muốn đặt 1 Static IP trên card mạng của CentOS 7 thì có rất nhiều cách để bạn thực hiện , sau...

DHCP viết tắt của từ Dynamic Host Configuration Protocol – Giao thức cấu hình Host động, giúp giảm khối lượng công việc cho quản...
Biên dịch nhân - menuconfig

Nhân Linux là một "nhân hiện đại" có tính module rất cao. Từ kernel phiên bản 2.6.x trở đi, có rất nhiều chức năng...
video

Trong một hệ thống mạng doanh nghiệp, bao giờ hệ thống Web Server cũng là một trong những hệ thống quan trọng nhất, đại...

Windows Deployment Services (WDS) là dịch vụ tích hợp trong Windows Server 2008 cho  phép cái đặt hệ điều hành từ xa cho các...

Giới thiệu IIS là viết tắt của từ (Internet Information Services ), được đính kèm với các phiên bản của Windows. IIS chính là các...

I Mục đích Cấu hình Terminal Service hỗ trợ Web Access và chia sẻ Application 1. Cài đặt Terminal Services 2. Tạo user và cấp quyền...