adminvietnam.org - Tinh hoa công nghệ
Theo ông Phạm Xuân Hòe, rủi ro an toàn thông tin đang là một trong thách thức lớn nhất đối với ngành ngân hàng VIệt Nam hiện nay

Tại buổi hội thảo Banking Vietnam 2016 diễn ra vào sáng ngày 19/5/2016, trong báo cáo chính với chủ đề “Đầu tư cho khoa học và công nghệ – nền tảng cho sự phát triển và hội nhập của ngành Ngân hàng”, ông Phạm Xuân Hòe – Phó Viện trưởng Viện chiến lược Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho rằng, rủi ro trong lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT), trong đó có vấn đề an mất an toàn thông tin đang là một trong những thách thức lớn đối với sự phát triển của ngành ngân hàng Việt Nam trong thời gian tới. Ông Phạm Xuân Hòe cũng kiến nghị về sự cần thiết của việc hoàn thiện chiến lược về phát triển khoa học – công nghệ, nhất là lĩnh vực CNTT trong tổng thể của chiến lược phát triển ngành ngân hàng đến năm 2025 và tầm nhìn đến 2030 nhằm tạo ra sự đồng bộ, thống nhất về quản lý cũng như phát triển khoa học khoa học – công nghệ trong ngành ngân hàng. Điều này sẽ góp phần tiết kiệm nguồn lực, dễ kết nối các phần mềm hoạt động của từng tổ chức tín dụng.

Nguồn: ICT News

Chia sẻ