Isis Agora Lovecruft – một thành viên của nhóm phát triển Tor Browser, trình duyệt cho phép truy cập vào thế giới ngầm Deep Web (hay còn gọi là Dark Web) đang bị FBI theo dõi trên diện rộng – đã rời Mỹ để trốn khỏi sự “quấy rầy” của FBI. Theo đó, Lovecruft bị FBI để mắt khi đi nghỉ cùng gia đình trong dịp lễ Tạ Ơn. Mật vụ FBI là Mark Burnett đã liên lạc với cha mẹ của cô, yêu cầu nữ lập trình viên này gọi cho họ. Ngay lập tức, Lovecruft liên hệ với luật sư Ben Rosenfeld nhờ giúp đỡ.

Tuy nhiên, FBI đã nói với Rosenfeld rằng họ sẽ điều tra Lovecruft ngay trên đường phố, ngay cả khi không có sự hiện diện của luật sư. Ngoài ra, FBI cũng cử những mật vụ theo dõi nữ lập trình viên này trên cả 5 bang.

Nhà phát triển Tor Browser rời khỏi Mỹ để tránh sự theo dõi của FBI
Nhà phát triển Tor Browser rời khỏi Mỹ để tránh sự theo dõi của FBI

Việc FBI tìm đến Isis Agora Lovecruft được cho là nhằm khai thác các cửa hậu (backdoor) của trình duyệt Tor. Cơ quan điều tra này muốn khai thác lỗ hổng của Tor để phục vụ cho mục đích điều tra, hoặc thậm chí tiêu diệt trình duyệt này để ngăn chặn lối vào “thế giới ngầm” của Internet, nơi mà các loại tội phạm công khai mua bán vũ khí, nô lệ,… và các tôn giáo kì dị truyền bá tư tưởng. Tuy nhiên, Tor cũng là nơi những tổ chức, cá nhân không vi phạm pháp luật nhưng muốn hoạt động bí mật, ẩn danh trên Internet sử dụng.

Để tránh những điều không hay đến với mình, Lovecruft đã rời khỏi Mỹ mà không thông báo kế hoạch cho gia đình hay bạn bè. Nữ lập trình viên này đặt vé máy bay đến Đức nhưng chưa quay về.

Lovecruft đã thông báo chi tiết việc đi khỏi nước Mỹ trên blog cá nhân. Nữ lập trình viên này muốn duy trì và đảm bảo Tor vẫn an toàn. Điều này rất cần cho việc bảo vệ những nhà báo, nhà hoạt động nhân quyền và nhiều đối tượng khác đang nương nhờ deep web để ẩn danh, nhưng không bị cho là tội phạm.

Gần đây, Electronic Frontier Foundation đã ngỏ ý muốn giúp đỡ Lovecruft trở lại Mỹ mà không có bất kỳ nguy hiểm hay cản trở nào.

Nguồn: CNN