Nagios giám sát toàn bộ cơ sở hạ tầng CNTT của bạn để đảm bảo hệ thống , các ứng dụng , dịch vụ và quy trình kinh doanh đang hoạt động tốt. Trong trường hợp của một sự thất bại , Nagios có thể báo cho nhân viên kỹ thuật của vấn đề , cho phép họ để bắt đầu quá trình khắc phục trước khi cúp ảnh hưởng đến quá trình kinh doanh , người sử dụng cuối , hoặc khách hàng . Với Nagios bạn sẽ không bao giờ được để lại phải giải thích lý do tại sao một cơ sở hạ tầng cúp vô hại mấu chốt của tổ chức bạn.

Nagios-Logo
Nagios là một phần mềm nguồn mở hỗ trợ cho người quản trị mạng trong việc giám sát các Host, Services (DHCP, HTTP, …) và một số tài nguyên hệ thống như dung lượng trên các ổ đĩa, hoạt động của CPU,.. trong hệ thống mạng.
Hệ thống Nagios phát cảnh báo linh động có thể báo động bằng âm thanh, qua e-mail hay phát SMS.

Sau đây mình xin hướng dẫn các bạn cấu hình Nagios.

Bước 1 : Cài đặt gói buộc và phụ thuộc

Đối với hệ điều hành RHEL/Centos

#yum install httpd gcc glibc glibc-common gd gd-devel php

Bước 2 : Thiết lập tài khoản

Tạo user nagios và group nagcmd

# useradd nagios
# groupadd nagcmd
# usermod -a -G nagcmd nagios

Bước 3 : Cài đặt dịch vụ Nagios

cd /tmp
# wget http://prdownloads.sourceforge.net/sourceforge/nagios/nagios-4.0.4.tar.gz
# wget http://nagios-plugins.org/download/nagios-plugins-2.0.tar.gz
# tar zxvf nagios-4.0.4.tar.gz 
# tar zxvf nagios-plugins-2.0.tar.gz 
# cd nagios-4.0.4
# ./configure --with-command-group=nagcmd
# make install
# make install-init
# make install-config
# make install-commandmode

Cài đặt Nagios Web Interface

# make install-webconf

Bước 4 : Cấu hình xác thực Apache 

Ở đây chúng ta tạo User “nagiosadmin” ( trong giai đoạn này bạn đặt password user nên các bạn để ý nhớ password)

# htpasswd -c /usr/local/nagios/etc/htpasswd.users nagiosadmin

Khởi động lại Apache:

# service httpd restart

Bước 5: Cài đặt Nagios Plugins

# cd /tmp/nagios-plugins-2.0
 # ./configure --with-nagios-user=nagios --with-nagios-group=nagios
 # make
 # make install

Bước 6 : Xác minh và Start Nagios

# /usr/local/nagios/bin/nagios -v /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg
 # service nagios start

Ngoài ra cấu hình dịch vụ Nagios để bắt đầu trên hệ thống khởi động

# chkconfig --add nagios
# chkconfig nagios on

Bước 7 : Truy cập Nagios trong Trình duyệt Web

http://ip-address/nagios/

1

Nguyễn Hoàng Anh – AdminVietnam.org