Những người sử dụng Linux thường nghĩ rằng trên Linux không yêu cầu người dùng chống phân mảnh, đó là một sự hiểu lầm lớn của người dùng Linux. Thật ra thì trên hệ điều hành Linux không hỗ trợ chống phân mảnh. Điều quan trọng là cải thiện hoạt động của Input/Output giúp cho các video tải nhanh hơn hoặc là chiết xuất dữ liệu nhanh hơn một cách đáng kể.

Defragment-Linux-System-Partitions
Defragment-Linux-System-Partitions

Các ext2, ext3 ext4 của hệ thống Linux không cần nhiều sự chú ý đến, nhưng sau một thời gian khi thực hiện nhiều lần công việc đọc / ghi các hệ thống tập tin có thể yêu cầu tối ưu hóa. Do đó đĩa cứng có thể trở nên chậm hơn và có thể ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống.

Hướng dẫn này sẽ giúp mọi người nắm được vài kỹ thuật khác nhau để thực hiện chống phân mảnh trên các tập tin. Trước khi bắt đầu, chúng ta nên đề cập đến những vấn đề làm gì để chống sự phân mảnh. Linux có một số công cụ dễ dàng cài đặt có thể giúp bạn giải quyết vấn đề như vậy.

Làm sao kiểm tra hệ thống tập tin có yêu cầu chống phân mảnh hay không ?

Các bước dưới đây chỉ nên chạy trên ổ

$ sudo umount <device file>
disk-partition-before
disk-partition-before

Trong trường hợp này thì /dev/sda1 được mount tại /tmp:

Các bạn hãy nhớ rằng trường hợp của các bạn có thể có bảng phân vùng khác với hướng dẫn này cho nên hãy chắc chắn rằng các bạn unmount đúng phân vùng. Để unmount phân vùng các bạn có thể sử dụng :

$ sudo unmount /dev/sda1

Bây giờ chúng ta hãy kiểm tra xem phân vùng này có đòi hỏi phải chống phân mảnh với e2fsck không. Các bạn sẽ cần phải chạy lệnh sau:

$ sudo e2fsck -fn /dev/sda1

Dòng lệnh trên sẽ thực hiện một kiểm tra hệ thống tập tin. Các tùy chọn -f buộc phải kiểm tra ngay cả khi hệ thống sạch sẽ. Các tùy chọn -n được sử dụng để mở các file hệ thống ở chế độ Read-Only và cho câu trả lời là “không” với tất cả những câu hỏi mà có thể xuất hiện.

Tùy chọn này về cơ bản cho phép sử dụng e2fsck non-interactively. Nếu mọi thứ đều OK, bạn sẽ thấy kết quả tương tự với một hiển thị trên hình dưới đây:

e2fsck-healthy-partition
e2fsck-healthy-partition

Dưới đây là một ví dụ cho thấy lỗi trên hệ thống:

e2fsck-with-errors
e2fsck-with-errors

Làm thế nào để sử dụng e2fsck sửa chữa hệ thống tập tin Linux

Nếu lỗi xuất hiện bạn cần phải sửa chữa các hệ thống tập tin bằng lệnh “-p”. Lưu ý rằng để chạy lệnh bên dưới, các phân vùng của các bạn cần phải unmounted :

$ sudo e2fsck -p <device file>

Nếu một vấn đề được phát hiện ra nó sẽ yêu cầu đến người quản trị hệ thống, họ sẽ có hành động khắc phục bổ sung, e2fsck sẽ in một mô tả của vấn đề và sẽ thoát ra với code 4, có nghĩa là “lỗi hệ thống tập tin còn lại chưa được sửa chữa”. Tùy thuộc vào vấn đề đó đã được tìm thấy, hành động khác nhau để có thể đưa ra yêu cầu cho người quản trị.

Nếu vấn đề xuất hiện trên một phân vùng mà không thể được gỡ bỏ, bạn có thể sử dụng một công cụ gọi là e4defrag. Nó được cài sẵn trên nhiều Linux distro , nhưng nếu bạn không có nó trên máy của bạn, bạn có thể cài đặt nó với:

$ sudo apt-get install e2fsprogs     [On Debian and Derivatives]
# yum install e2fsprogs         [On CentOS based systems]
# dnf install e2fsprogs         [On Fedora 22+ versions]

Làm thế nào để chống phân mảnh phân vùng Linux

Bây giờ là lúc để chống phân mảnh các phân vùng Linux bằng cách sử dụng lệnh sau đây.

$ sudo e4defrag <location>
or
$ sudo e4defrag <device>

Làm thế nào để chống phân mảnh thư mục Linux

Ví dụ, nếu bạn muốn chống phân mảnh một thư mục duy nhất hoặc thiết bị, các bạn có thể sử dụng:

$ sudo e4defrag /home/user/directory/
# sudo e4defrag /dev/sda5

Làm thế nào để chống phân mảnh tất cả các phân vùng Linux

Nếu bạn muốn chống phân mảnh toàn bộ hệ thống của bạn, cách an toàn để làm điều này các bạn có thể sử dụng :

$ sudo e4defrag /

Hãy nhớ rằng các quá trình này đều cần 1 khoảng thời gian để hoàn thành nó.

                                                    Trần Thanh Tùng – Theo Tecmint

Chia sẻ