Cấu hình DHCP Server cơ bản trên CentOS 6.5

2272

DHCP là gì ?

DHCP viết tắt của từ Dynamic Host Configuration Protocol – Giao thức cấu hình Host động, giúp giảm khối lượng công việc cho quản trị hệ thống mạng. DHCP là một dịch vụ được chạy trên một máy chủ DHCP server. Nó có chức năng quản lý việc cấp phát địa chỉ IP động và các cấu hình TCP/IP. DHCP client là dịch vụ có sẵn trên các máy client. Nó dùng để yêu cầu cấp phát địa chỉ IP và các thông tin DNS cho chính máy client đó

 

dhcpNhững ưu điểm của DHCP :

Quản lý tập trung: 
Thay vì quản lý địa chỉ IP thủ công bằng tay thì DHCP server sẽ quản lý tập trung trên giao diện của nó. Giúp các nhà quản trị vừa dễ quản lý, cấu hình, khắc phục khi có lỗi xảy ra trên các máy client.
– Giảm gánh nặng cho người quản trị hệ thống:
Trước đây các nhà quản trị mạng thường phải đánh cấu hình IP bằng tay (gọi là IP tĩnh) nhưng nay nhờ có DHCP server nó sẽ cấp IP một cách tự động cho các máy client. Nhất là đối với hệ thống mạng lớn thì lợi ích của DHCP càng được thấy rõ. Chỉ có người quản trị hệ thống mới có thể thay đổi, cấu hình IP mà không có ai có thể thay đổi được nó đảm bảo tính thống nhất.
 – Giúp hệ thống mạng luôn được duy trì ổn định: 
Địa chỉ IP được cấp phát tự động dải IP cấu hình sẵn trên DHCP server nên rất chính xác. Sự trùng lặp IP là không bao giờ xảy ra. Các máy client luôn luôn có một cấu hình chuẩn. Làm cho hệ thống hoạt động liên tục, vừa giảm gánh nặng cho người quản trị vừa tăng hiệu quả làm việc cho user nói riêng và doanh nghiệp nói chung.
 – Linh hoạt và khả năng mở rộng:  
Người quản trị có thể thay đổi cấu hình IP một cách dễ dàng khi cơ sở hạ tầng mạng thay đổi. DHCP có thể cấu hình từ mạng nhỏ cho đến mạng lớn. Nó có thể phục vụ cho một vài cho đến vài ngàn máy tính

Sau đây mình xin hướng dẫn các bạn cấu hình DHCP Server cơ bản trên hệ điều hành CentOS 6.5

Chuẩn bị :

  • Máy CentOS 6.5 – DHCP Server
  • Máy XP,Win7.. – DHCP Client

Tiến hành đổi tên và đặt IP tĩnh cho máy Server

# vi /etc/sysconfig/network

1

 

 

# vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

2

Tắt IPTABLES và SELINUX

# service iptables stop
# chkconfig iptables off
# vi /etc/selinux/config

11.Cài đặt dịch vụ DHCP Server trên máy CentOS

# yum install dhcp* -y

2.Cấu hình dịch vụ DHCP

Copy file cấu hình dhcp mẫu vào thư mục /etc/dhcp/ với tên là dhcpd.conf

# cp /urs/share/doc/dhcp-4.1.1/dhcpd.conf.example /etc/dhcp/dhcpd.conf

Tiến hành chỉnh sửa file dhcpd.conf

# vi /etc/dhcp/dhcpd.conf

Đặt domain và domain-name server

1Đặt địa chỉ đường mạng , khoảng cấp phát ip , domain và domain-name server

2

Nếu bạn muốn gán một địa chỉ IP cho một client xác định , bạn phải thêm vào địa chỉ MAC và IP bạn muốn gán cho máy Client đó. Ví dụ , ở đây máy của mình là XP và mình muốn gán cho máy này địa chỉ IP là 192.168.1.15 ta thêm các dòng như sau1với xp-client là tên của máy client , 00:0C:29:C1:71:3B là địa chỉ MAC , 192.168.1.15 là địa chỉ IP muốn gán

Như vậy chúng ta đã hoàn thành việc cấu hình một DHCP Server cơ bản. Bật máy client của bạn và cho nhận IP động để test .

1Chúc các bạn thành công

LuanPM – adminvietnam.org