DHCP là viết tắt của Dynamic Host Configuration Protocol là một giao thức cấp địa chỉ IP một cách tự động.
DHCP Server là một máy chủ DHCP mà tại đó tiếp nhận các yêu cầu và cấp IP cho các client.DHCPSau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện cấu hình DHCP trên windows server 2012.
Để cấu hình DHCP cần:
– 1 máy windows server 2012 đã nâng cấp DC ( mình đã hướng dẫn trong bài trước Tại Đây)
– 1 máy windows 8 để test.
THỰC HIỆN:
  • Trên máy DC, chúng ta truy cập Server Manager > Add Roles and Feature để cài đặt dịch vụ DHCP Server.
   dh
  • Sau đó ấn NextInstall để cài đặt => Close
  • Sau đó click vào Tools chọn DHCP.
   cp
  • Tiếp theo Click phải chọn Authorize.dhc
  • Tiếp đến Click phải vào IPv4 và chọn New Scope…
   dp
  • Click Next và bắt đầu cấu hình.
   c
  • Đến bước này các bạn thục hiện điền dãy địa chỉ IP.
   Start IP: là dãy IP đầu tiên được cấp phát
   End IP: là dãy IP cuối cùng được cấp phát
   d
  • Chúng ta có thể cắt bỏ 1 dải IP thuộc dải mà chúng ta vừa khai báo cấp phát bên trên, làm như thế thì dải địa chỉ mà bạn gõ vào đây sẽ không được cấp phát cho bất kỳ máy nào trong mạng khi client xin IP
   h
  • Click Next và sau đó cài đặt thời gian của IP. hết thời gian này Client sẽ được cấp IP mới. Sau đó Click Next.
   1
  • Click Next sau đó chọn vào ô Yes, I want to configufr these options now. để cấu hình scope vừa thực hiện.2
  • Nhập vào Defautl Gateway. sau đó Click vào Add và Click Next
   3