Xampp là chương trình tạo máy chủ Web (Web Server) được tích hợp sẵn Apache, PHP, MySQL, FTP Server, Mail Server và các công cụ như phpMyAdmin. Không như Appserv, Xampp có chương trình quản lý khá tiện lợi, cho phép chủ động bật tắt hoặc khởi động lại các dịch vụ máy chủ bất kỳ lúc nào.

Xampp là một mã nguồn mở máy chủ web đa nền được phát triển bởi Apache Friends, bao gồm chủ yếu là Apache HTTP Server, MariaDB database, và interpreters dành cho những đối tượng sử dụng ngôn ngữ PHP và Perl. Xampp là viết tắt của Cross-Platform (đa nền tảng-X), Apache (A), MariaDB (M), PHP (P) và Perl (P). Nó phân bố Apache nhẹ và đơn giản, khiến các lập trình viên có thể dễ dàng tạo ra máy chủ web local để kiểm tra và triển khai trang web của mình. Tất cả mọi thứ cần cho phát triển một trang web – Apache ( ứng dụng máy chủ), Cơ sở dữ liệu (MariaDB) và ngôn ngữ lập trình (PHP) được gói gọn trong 1 tệp. Xampp cũng là 1 đa nền tảng vì nó có thể chạy tốt trên cả Linux, Windows và Mac. Hầu hết việc triển khai máy chủ web thực tế đều sử dụng cùng thành phần như XAMPP nên rất dễ dàng để chuyển từ máy chủ local sang máy chủ online.

Tiến hành cài đặt :

Cài bằng dòng lệnh ( nếu chưa có wget thì dùng lệnh yum install wget)

wget https://www.apachefriends.org/xampp-files/7.2.12/xampp-linux-x64-7.2.12-0-installer.run

Hoặc Dowload từ trang chủ tùy theo OS mình sử dụng

https://www.apachefriends.org/download.html

Tiến hành phân quyền thực thi cho file mới dowload về:

chmod +x xampp-linux-x64-7.2.12-0-installer.run

Thực hiện chạy file và tiến hành cài:

./xampp-linux-x64-7.2.12-0-installer.run

Next tới và để tự cài

chọn Finish

Giao diện sau khi cài xong .

Chuyển qua tab Manager Servers và start các dịch vụ cần thiết:

Điều khiển các dịch vụ có trong Xampp thông qua lệnh :

/opt/lampp/xampp

Tiến hành cài bảo mật và phần mở rộng PHP OCI8 (Oracle) :

/opt/lampp/xampp security
/opt/lampp/xampp enablessl
/opt/lampp/xampp oci8

Phân quyền cho user daemon:

chown -R daemon:daemon /opt/lampp/htdocs/*

TEST:

Truy cập vào https://yourdomainname  ( ví dụ : https://srv.adminvietnam.org )

chuyển qua tab phpinfo

Giao diện trang quản lý của php , tiến hành Login

Test FTP :

Điền IP của server

user : daemon 
pass : xampp

                                                                  Thảo kỳ-Adminvietnam.org