Hầu hết chúng ta đã biết Samba giúp chúng ta chia sẽ file giữa linux và windows với nhau nhưng cài đặt bằng các dòng lệnh khá rắc rối sao bạn không thử Samba Web Administration Tool (SWAT). Swat là công cụ giúp ta cấu hình và quản lý samba server thông qua giao diện web trực quan ,không còn phải cấu hình samba bằng các dòng lệnh.

Đang tải

1. Cài đặt dịch vụ xinetd

# yum install xinetd -y
# chkconfig  xinetd on
# service xinetd  start

2. Cài đặt Samba Web Administration Tool

# yum install samba-swat -y

3. Cấu hình SWAT

# vi /etc/xinetd.d/swat

Đang tải

Sau đó chúng ta reset lại dịch vụ xinetd

# service xinetd restart
  • Mở trình duyệt và truy cập vào http://địa chỉ ip máy server:901 với user root của máy server

7

  • Để cấu hình share ta vào tab SHARES

 

Đang tải

1

  • Sau khi cấu hình các thứ khác xong chúng ta qua mục STATUS để khởi động dịch vụ

20

Nguyễn Hoàng Anh – AdminVietnam.org