FTP là gì ?

FTP là chữ viết tắt của File Transfer Protocol (Giao thức chuyển nhượng tập tin), đây là một giao thức giúp bạn dễ dàng trao đổi các dữ liệu giữa máy tính của bạn với host và ngược lại .

ftp-logo-it

Giao thức FTP được sử dụng nhiều nhất vào mục đích truyền tải dữ liệu. Việc bộ phận IT của công ty tạo tài khoản FTP cho bạn là để có thể gửi những dữ liệu dung lượng lớn một cách nhanh chóng, vì không thể gửi qua email hay các phương thức sao chép vật lý khác như CD hay USB flash. Khi sử dụng FTP được cấp, bạn có thể gửi các tập tin có dung lượng vài trăm MB một cách dễ dàng, không cần phải lo lắng về việc người nhận không nhận được file.

Hơn nữa, bạn có thể cùng lúc tải (upload/ download) nhiều tập tin cùng một lúc để tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, yếu tố tốc độ đường truyền cũng đóng vai trò quan trọng trong việc truyền tải dữ liệu qua FTP.

FTP cũng là giao thức dùng để truyền tải dữ liệu web lên máy chủ web.

Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cấu hình FTP Server cơ bản sử dụng dịch vụ VSFTP chạy trên môi trường CentOS.

Trên máy CentOS tiến hành cài đặt dịch vụ VSFTP

# yum install vsftpd -y

Cấu hình VSFTP

# vi /etc/vsftpd/vsftpd.conf

Anonymous_enable=NO nếu bạn muốn cho những người dùng có tài khoản mới có thể truy cập vào FTP Server , chuyển thành YES nếu bạn muốn mọi người đều có thể truy cập
1

Bỏ # dòng 81 82 cho phép người dùng có thể downloadupload
2
Bỏ # dòng 96
3

Thêm dòng use_localtime=YES
4

Selinux chặn người dùng đăng nhập vào FTP Server nên bạn phải cho phép bằng cách thêm câu lệnh

# setsebool -P ftp_home_dir on

Notice : Nếu bạn đã tắt Selinux thì ko cần thêm dòng này

Nếu các bạn muốn chạy FTP khi Firewall đang bật thì cần mở 2 port 20 , 21 , tham khảo cách cấu hình Firewall tại đây

# iptables -A INPUT -p tcp --dport 20 -j ACCEPT
# iptables -A INPUT -p tcp --dport 21 -j ACCEPT

 

Tạo user để đăng nhập vào FTP Server

# useradd adminvn
# passwd adminvn

Đăng nhập vào FTP Server
5Đăng nhập thành công
Đang tải

Vì ở đây mình không cấu hình DNS nên truy cập FTP bằng IP , nếu  bạn đã cấu hình DNS thì thêm  records MX vào 2 file fowardreverse zones  . Cách cấu hình DNS server bạn có thể tham khảo tại đây . Sau khi đã cấu hình bạn có thể truy cập bằng tên miền , ví dụ : ftp://ftp.adminvietnam.org

Chúc các bạn thành công

LuanPM-adminvietnam.org