IP tĩnh là gì?

Khác với IP động sẽ do máy chủ DHCP cấp, IP tĩnh là địa chỉ IP được cấu hình thủ công cho các thiết bị kết nối mạng. Thông thường IP tĩnh sẽ được cấp cho một máy chủ sử dụng với một mục đích riêng biệt, ví dụ máy chủ mail, máy chủ web… Nếu trong các trường hợp ta làm các bài Lab thì nên đặt IP tĩnh.

Cách cấu hình IP tĩnh

Có 2 cách để cấu hình IP tĩnh trên kali nếu chúng ta sử dụng giao diện GUI

Cách 1: Cấu hình IP tĩnh bằng giao diện

Nhấp chuột phải vào icon ở gốc phải trên cùng desktop của kali chọn Edit Connections

Trong hộp thoại Network Connections chọn Network Adapter cần cấu hình ip tĩnh. Sau đó bấm vào icon Setting

Chuyển qua tab IPv4 Settings, ở trong khung Method chọn Manual để cấu hình thủ công, sau đó bấm vào Add để thêm địa chỉ ip

Nhập địa chỉ ip, netmask và gateway vào. Sau đó bấm Save

Lưu ý: ở phần Netmask chúng ta có thể nhập 24 tương đương cho 255.255.255.0

Ta cần khởi động lại Adapter để có thể đổi được ip. Nhấp chuột trái vào icon ở góc phải trên cùng chọn Disconnect. Sau đó bấm lại lần nữa và chọn Tên Network Adapter

Bây giờ ta kiểm tra xem IP đã được đổi chưa bằng ifconfig trên terminal

Cách 2: cấu hình ip tĩnh bằng terminal

Mở terminal gõ
$vim /etc/network/interfaces để vào file cấu hình IP

Để có thể gõ thì chúng ta bấm i và nhập dòng sau đây vào cuối file, sau đó bấm phím ESC và gõ : x (viết liền không dấu cách) để lưu lại (gõ :q! nếu không muốn lưu và thoát)

iface eth0 inet static
address 192.168.60.100/24
gateway 192.168.60.1

Sau đó gõ:
$systemctl restart networking để khởi động lại dịch vụ networking hoặc ta có thể
$reboot để khởi động lại

Kiểm tra lại bằng ifconfig

This image has an empty alt attribute; its file name is image-7.png

Hết! Cảm ơn các bạn đã theo dõi

Chia sẻ