Cấu hình DHCP Relay Agent trên CentOS 6.5

1437

DHCP Relay Agent là gì ?

DHCP Relay Agent là dịch vụ cho phép trung chuyển gói tin DHCP thông qua Router.

Dịch vụ này forward các DHCP Request từ các client đến một server chỉ định sẵn, và trả các gói DHCP về cho client.Cho phép các gói Broadcast dạng DHCP đi qua router đến máy DHCP Server mà không bị drop bỏ giữa chừng. Với DHCP Relay Agent, ta không cần phải xây dựng DHCP Server ở mỗi network mà chỉ cần một máy duy nhất cấp phát địa chỉ IP cho toàn bộ hệ thống . IP được cấp cho client nằm cùng network với IP tiếp nhận gói DHCP Request của router

dhcp relay agentKhi nào sử dụng DHCP Relay Agent ?

Khi hệ thống mạng của chúng ta có nhiều lớp mạng , nhưng không muốn xây dựng mỗi Subnet là một DHCP Server , thì DHCP Relay Agent là giải pháp tốt nhất .

Những ưu điểm

– Phù hợp với các máy tính thường xuyên di chuyển giữa các lớp mạng.
– Kết hợp với hệ thống mạng không dây ( Wireless) cung cấp tại các điểm – Hotspot như: nhà ga, sân bay, khách sạn, trường học.
– Thuận tiện cho việc mở rộng hệ thống mạng.
 
Trong bài viết này mình xin hướng dẫn các bạn xây dựng một máy DHCP Relay Agent trên hệ điều hành CentOS 6.5 , theo mô hình bên dưới
DHCP Relay AgentChuẩn bị
  • Máy CentOS – DHCP Server
  • May CentOS – DHCP Relay Agent
  • 2 Máy windows – DHCP Client

Trong bài viết trước mình đã hướng dẫn các bạn cách cấu hình một DHCP Server cơ bản , vì trên mô hình chúng ta có 3 subnet nên phải thêm một số subnet vào DHCP Sever . Các bước thực hiện như sau :

Trên máy DHCP Server :

Tiến hành thêm các subnet như sau :

# vi /etc/dhcp/dhcpd.conf
subnet 192.168.2.0 netmask 255.255.255.0 {
 range 192.168.2.10 192.168.2.100;
 option domain-name-servers LuanPM.adminvietnam.org;
 option domain-name "adminvietnam.org";
 option broadcast-address 192.168.2.255;
 defaut-lease-time 600;
 max-lease-time 7200;
 }

Tương tự chúng ta tạo thêm subnet 192.168.3.0 như hình

add subnetTiếp theo là tiến hành định tuyến giữa subnet

# vi /etc/sysconfig/network-scripts/route-eth0

route subnet

# service network restart
# route -n

Xem lại bảng định tuyến

route -nTrên máy DHCP Relay Agent

Máy DHCP Relay Agent có 3 network interfaces , tiến hành đặt IP tĩnh cho cả 3 interfaces như sau

# vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
TYPE=Ethernet
ONBOOT=yes
NM_CONTROLLED=yes
BOOTPROTO=static
IPADDR=192.168.1.3
NETMASK=255.255.255.0
HWADDR=00:0C:29:C0:BC:17

Tương tự các Interfaces khác các bạn làm như hình

eth1eth2Cài đặt dịch vụ DHCP trên máy Relay

# yum install dhcp* -y

Cấu hình file dhcrelay

# vi /etc/sysconfig/dhcrelay
INTERFACES="eth0 eth1 eth2"
DHCPSERVERS="192.168.1.2"

dhcrelayTắt IPTABLES

# service iptables stop
# chkonfig iptables off

Disabled SELINUX

# vi /etc/selinux/config
SELINUX=disabled

Khởi động dịch vụ DHCP Relay

# service dhcrelay start
# chkconfig dhcrelay on

Như vậy chúng ta đã cấu hình xong một DHCP Relay Agent , tiếp theo chúng ta bật máy client và test thử

Trên Client 1

Cho máy nhận IP động , Vào Run -> CMD

C:/> ipconfig /release

release

C:/> ipconfig /renew

renewTương tự trên Client 2 . Chúc các bạn thành công

LuânPM-adminvietnam.org