Nhập Key Password tùy ý để mã hóa Key – Nhấn Next

12

Chọn trang Web mặc định cho ADRMS sử dụng là Default Web Site – Nhấn Next

13

Để ADRMS có tính bảo mật cao hơn, bạn có thể cấu hình phương pháp mã hóa SSL cho Web Site cho thể chạy bằng HTTPS. Trong bài LAB này, do không cần thiết nên bạn có thể chọn Use an unencrypted connection (http://) – Nhập FQDN của máy ADRMS Server là dc.ispace.vn- Nhấn Next

14

Khung Name: Chấp nhận tên mặc định – Nhấn Next

15

Chọn Register the SCP Now – Nhấn Next

16

Nhấn Install

17

Sau khi quá trình cài đặt và cấu hình hoàn tất – Nhấn Close

19

Nhấn Close

21

Sau khi cài đặt, bạn cần logoff và mở Active Directory Rights Management Services

22

Kiểm tra ADRMS Console mở thành công. Đến đây ADRMS có thể hoạt động với các chức năng cơ bản mà không cần phải thực hiện thêm thao tác cấu hình nào

Untitled

Như vậy chúng ta đã cấu hình thành công AD RMS.

Chúc các bạn thành công !!!

Người Thực Hiện: HTT – adminvietnam.org