Giới thiệu

Vi là một trình soạn thảo văn bản phổ biến trên Linux và UNIX, có khả năng tương tác mạnh mẽ và nhiều lệnh hữu ích. Nếu bạn làm việc với các tệp văn bản trên hệ điều hành này. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về các tính năng và lệnh của Vi để xử lý các tệp văn bản.

Ưu điểm của Vi:

 • Sẵn sàng sử dụng trên hầu hết các bản phân phối Linux.
 • Tối ưu hóa cho hiệu suất nhanh trên các file văn bản lớn.
 • Điều khiển bằng các phím tắt, giúp tăng tốc độ nhập liệu và sửa đổi văn bản.

Nhược điểm của Vi:

 • Cú pháp và lệnh khó hiểu, khó sử dụng cho người mới bắt đầu.
 • Thiếu giao diện đồ họa, khó sử dụng cho người không quen với các công cụ dòng lệnh.
 • Không có tính năng hủy bỏ trực tiếp, gây khó khăn trong việc khôi phục lại văn bản.

Những lưu ý khi sử dụng

 • Luôn kiểm tra chế độ trình soạn thảo (insert mode hay command mode) trước khi bắt đầu chỉnh sửa tệp.
 • Sử dụng các phím di chuyển (arrow keys) hoặc phím lệnh (command keys) để di chuyển con trỏ.
 • Lưu tệp thường xuyên để tránh mất dữ liệu.
 • Sử dụng các lệnh lưu và thoát (save and quit) như “:w” để lưu tệp hoặc “:wq” để lưu và thoát khỏi trình soạn thảo.
 • Nếu gặp lỗi hoặc không thể thoát khỏi trình soạn thảo, sử dụng lệnh force quit (“:q!”) để thoát mà không lưu dữ liệu.
 • Nếu bạn không quen thuộc với vi, hãy sử dụng các tùy chọn trình soạn thảo khác như Nano để làm việc với các tệp văn bản LinkNano

Cách sử dụng

Để thực hiện mở một file đang tồn tại

vi [tên file]

Di chuyển con trỏ

 • h: Di chuyển con trỏ sang trái.
 • j: Di chuyển con trỏ xuống dòng dưới.
 • k: Di chuyển con trỏ lên dòng trên.
 • l: Di chuyển con trỏ sang phải.

Chèn và sửa đổi nội dung

 • i: Chèn chế độ insert vào trước con trỏ.
 • I: Thay thế chế độ insert vào đầu dòng hiện tại.
 • a: Chèn chế độ insert vào sau con trỏ.
 • A: Thay thế chế độ insert vào cuối dòng hiện tại.
 • o: Thêm một dòng mới phía dưới dòng hiện tại và chuyển sang chế độ insert.
 • O: Thêm một dòng mới phía trên dòng hiện tại và chuyển sang chế độ insert.
 • r: Thay thế một ký tự bởi một ký tự khác.
 • R: Chuyển sang chế độ thay thế (replace mode).

Xóa nội dung

 • x: Xóa ký tự tại con trỏ.
 • dd: Xóa một dòng.
 • D: Xóa từ vị trí con trỏ đến cuối dòng.
 • dw: Xóa từ vị trí con trỏ đến ký tự đầu tiên của từ kế tiếp.
 • d$: Xóa từ vị trí con trỏ đến cuối dòng.

Tìm kiếm và thay thế

 • /AdminVN: Tìm kiếm từ khóa ” AdminVN ” phía trước con trỏ.
 • ? AdminVN: Tìm kiếm từ khóa ” AdminVN ” phía sau con trỏ.
 • n: Tìm kiếm từ khóa tiếp theo.
 • N: Tìm kiếm từ khóa trước đó.
 • :s/old/new: Thay thế từ “old” bằng từ “new” trên dòng hiện tại.
 • :s/old/new/g: Thay thế tất cả các trường hợp của từ “old” bằng từ “new” trên toàn bộ file.

Lưu và thoát

 • :w: Lưu file.
 • :q: Thoát khỏi file.
 • :wq: Lưu file và thoát.
 • :q!: Thoát khỏi file mà không lưu thay đổi.

Chèn nội dung từ file khác

 • :r filename: Chèn nội dung của file “filename” vào vị trí con trỏ.

Chỉnh sửa và xem chi tiết file

 • :set number: Hiển thị số dòng.

Chèn và sửa đổi nội dung

 • c: Xóa vùng được chọn và chuyển sang chế độ insert.
 • C: Xóa từ vị trí con trỏ đến cuối dòng và chuyển sang chế độ insert.
 • s: Xóa ký tự tại con trỏ và chuyển sang chế độ insert.
 • S: Xóa toàn bộ dòng và chuyển sang chế độ insert.

Chọn vùng

 • v: Chọn vùng ký tự.
 • V: Chọn vùng dòng.
 • Ctrl+v: Chọn vùng theo khối.

Tự động thụt lề

 • >>: Thụt lề sang phải một tab.
 • <<: Thụt lề sang trái một tab.
 • =G: Thụt lề toàn bộ file.

Giao diện dòng lệnh

 • :!command: Thực thi lệnh shell “command”.
 • :r!command: Chèn kết quả lệnh shell “command” vào vị trí con trỏ.
 • :w file: Lưu nội dung vào file khác.

Lời kết

Vi là một trình soạn thảo văn bản mạnh mẽ và phổ biến, được sử dụng rộng rãi trên các hệ điều hành Linux và UNIX. Mặc dù có một số nhược điểm, nhưng với các tính năng tương tác mạnh mẽ và nhiều lệnh hữu ích, Vi vẫn là công cụ tốt để xử lý các tệp văn bản lớn và phức tạp. Vi có thể mất một thời gian để làm quen và sử dụng một cách hiệu quả, nhưng nếu bạn làm việc với các tệp văn bản thường xuyên trên hệ điều hành Linux hoặc UNIX, Vi là một công cụ không thể thiếu trong bộ công cụ của bạn.

Mong rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu thêm về Vi và có thể sử dụng nó một cách hiệu quả để tăng năng suất khi làm việc trên hệ điều hành Linux.

AdminVN chúc các bạn thành công!

Categorized in:

Tagged in:

, , ,