Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cách cấu hình địa chỉ IP tĩnh trên CentOS.

I. Kiểm tra thông tin các interface trên CentOS

# ip a

II. Cấu hình IPv4 bằng cách chỉnh sửa file config

Chúng ta sẽ tiến hành chỉnh sửa card mạng ens33

# vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens33

– Sau khi cấu hình xong khởi động lại dịch vụ Network

# systemctl restart network

Chú thích:

– Để đảm bảo hệ thống có thể cấu hình card mạng một cách chính xác, bạn cần lưu ý những thông tin sau:

  1. DEVICE: Hãy chắc chắn điền tên card mạng chính xác vào trường này, đúng với tên đã được liệt kê trong phần 1, để hệ thống nhận biết được card mạng cần được cấu hình.
  2. ONBOOT: Để hệ thống tự động bật network với cấu hình card mạng tương ứng sau khi khởi động lại, bạn cần đặt giá trị của trường này là “yes”.
  3. BOOTPROTO: Trường này sẽ chỉ định cách cấu hình địa chỉ IP cho card mạng. Nếu bạn muốn sử dụng DHCP để tự động cấp địa chỉ IP, hãy đặt giá trị của trường này là “dhcp”.
  4. IPV6INIT: Để hỗ trợ sử dụng IPv6 trên card mạng ens33, bạn có thể bật chức năng này bằng cách đặt giá trị của trường này là “yes”. Nếu bạn không muốn sử dụng IPv6, hãy đặt giá trị là “no”.
  5. IPADDR: Điền địa chỉ IP tĩnh của card mạng vào trường này.
  6. PREFIX: Điền subnet mask của lớp mạng IP sử dụng vào trường này. Ví dụ, nếu sử dụng subnet mask 255.255.255.0, thì giá trị của trường này là “24”.
  7. GATEWAY: Điền địa chỉ IP của cổng gateway vào trường này.
  8. DNS1 và DNS2: Điền thông tin của DNS server vào các trường này.

Chú ý:

– Dưới đây là những tùy chọn quan trọng mà bạn nên lưu ý khi cấu hình, tuy nhiên các tùy chọn khác có thể giữ nguyên giá trị mặc định và vẫn hoạt động tốt.

– Bạn không cần phải quá lo lắng về thứ tự hay sự ưu tiên của các dòng cấu hình, vì những dòng này chỉ cần chứa thông tin cấu hình cần thiết là đủ để hệ thống hoạt động.

Lời kết

Tóm lại, việc cấu hình IPv4 tĩnh trên CentOS 7 là rất quan trọng và cần thiết trong việc quản lý mạng. Bằng cách thực hiện các bước hướng dẫn trong bài viết, bạn có thể dễ dàng cấu hình địa chỉ IPv4 tĩnh cho máy chủ CentOS của mình, giúp cho việc quản lý mạng của bạn trở nên dễ dàng hơn và hiệu quả hơn. Hy vọng bài viết này đã giúp ích cho bạn trong việc cấu hình mạng trên CentOS 7.

AdminVN chúc các bạn thành công!

Categorized in:

Tagged in:

, ,