THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: theo Giấy xác nhận tiêm (GXN)

 • Tiếng việt không dấu (Vd: Nguyen Thi A, nhập đúng: Nguyễn Thị A)
 • Viết tắt (dù trên GXN có thể viết tắt những từ thông dụng) Vd: GXN ghi: Ng~ Thị B nhưng trên cổng phản ánh phải ghi đầy đủ : Nguyễn Thị B.
 • Đảo ngược họ tên (Vd: C Nguyễn Thị, nhập đúng: Nguyễn Thị C.)
 • người nước ngoài, nhập tên theo tiếng nước ngoài. (Vd: Tên MaryXYZ nhập đúng MaryXYZ)

2. Ngày sinh: theo giấy xác nhận tiêm (GXN)

 • Đúng định dạng: dd/mm/yyyy
 • Nếu chỉ có năm sinh, mặc định 01/01/năm sinh.

3. Giới tính: theo Giấy xác nhận tiêm (GXN) / hoặc đúng thực tế (nếu GXN ko có mục GT)

4. Số điện thoại: phải cùng 1 số với app Sổ SKĐT. (tốt nhất sd 1 số duy nhất để tiêm mũi 1+2+phản ánh+cài app Sổ SKĐT)

5. Số CMND/ CCCD/Hộ chiếu:

6. Địa chỉ hiện tại: có thể là thường trú/ tạm trú

LOẠI PHẢN ÁNH

 • Tôi đã tiêm mũi 1 nhưng chưa có chứng nhận tiêm (File đính kèm mũi 1)
 • Tôi đã tiêm mũi 2 nhưng chỉ có chứng nhận tiêm mũi 1( điền thông tin mũi 2)
Nên up hình ảnh cả 2 mũi, hoặc 1 ảnh nếu trên GXN có thể hiện đó là mũi số 2
 • Tôi đã tiêm cả 2 mũi nhưng chưa có chứng nhận tiêm mũi 1 và mũi 2

+Thông tin 2 mũi trên cùng 1 GXN : up 1 GXN
+Thông tin 2 mũi trên 2 GXN khác nhau : up đủ 2 GXN
(Lưu ý trường hợp trên app Sổ SKĐT cập nhật mũi 2 thành mũi 1 nên chọn và nhập lại thông tin mũi tiêm của cả 2 mũi –kèm file đủ 2 mũi tiêm)

THÔNG TIN MŨI TIÊM (mũi 1 và mũi 2)

 • Loại Vắc xin : nhập chính xác từng mũi tiêm theo GXN ( trường hợp mũi 1 và mũi 2 khác loại vacxin) AZ/SK Bioscience CoLtd = AstraZeneca; Pz/Comirnaty= Pfizer; Moderna; VC=Verocell=Sinopharm; Vaccin Gam/COVID/Vac= SPUTNIK V.
 • Ngày tiêm: đúng thứ tự mũi 1 và mũi 2.( kể cả t/hợp trên GXN bị đảo ngược giữa mũi 1 và mũi 2) vì 1 số nơi ngày tiêm có định dạng mm/dd/yyyy nên lưu ý nhập đúng định dạng : dd/mm/yyyy.
ngày đúng : 01 tháng 08 năm 2021 hoặc có thể bị ghi nhầm ngày tháng : nhập lại cho đúng định dạng dd/mm/yyyy
Ngày đúng : 21 tháng 07 năm 2021
 • Địa điểm tiêm: nếu CHỌN không có thì chọn KHÁC và nhập điểm tiêm theo GXN.

ĐÍNH KÈM THÔNG TIN CHỨNG NHẬN TIÊM CHỦNG (mũi 1 và mũi 2)

+File hình ảnh để xác nhận việc tiêm vắc xin, thông tin mũi tiêm up lên cần rõ ràng, đầy đủ.
+Hình ảnh phải thể hiện đầy đủ thông tin cần thiết để rà soát đối chiếu.

Categorized in: