Tính năng System Restore trên windows 11

System restore tạo một snapshot về hệ thống đang làm việc để giúp bạn khôi phục lại hệ thống khi xảy ra lỗi hay điều bất kỳ với PC của bạn. Sau khi cài đặt một bản cập nhật của phần mền – Driver nào đó mà hệ thống gặp lỗi, bạn có thể dùng ngay System Restore để khôi phục hệ thống trước khi cập nhật.

Theo mặc định. System Restore sẽ bị vô hiệu hóa ở windows 11 và bạn cần phải Bật và cài đặt một số thao tác trước khi sử dụng.

Bật System Restore trên windows 11

Mở Control Panel => System and Security

Chọn System => System protection 

Chọn Configure…

Chọn Turn on system restore 

Click vào  Apply 

Click vào OK 

Sao khi hoàn thành các bước ở trên, windows 11 sẻ tự động tạo một điểm phục hồi trước khi bạn gặp sự cố.

Để chủ động về việc khôi phục hệ thống bằng System Restore, bạn có thể tạo thời điểm khôi phục bằng các bước sao: 

Chọn Create  

Bạn có thể chọn một cái tên tùy ý cho điểm phục hồi này. 

Click vào nút create 

Click vào nút Close 

Click vào nút OK.

cách sử dụng System Restore trên windows 11 

khi gặp sự cố không mong muốn và bạn muốn sử dụng System restore để khôi phục lại hệ thống: 

Click chuột phải vào biểu tượng This PC trên màng hình Desktop và chọn Properties ở dòng cuối cùng.

Chọn vào System protection nằm ở bên phải màng hình: 

Chọn vào System Restore => NEXT

Chọn vào tên System Restore đã tạo để ta khôi phục về lúc người dùng tạo tên System Restore đó chọn Next.

Chọn Finish => yes để restart lại máy tính và khôi phục dữ liệu

Theo: Vệ Sĩ Mạng

Categorized in: